Kurumsal dijital yayıncılık

Tanıtım ve pazarlama faaliyetlerini iki temel başlıkta ele almak mümkün: Güncel ve kalıcı. Güncel pazarlama, sıcak satışa yönelik tüm faaliyetlerin genel adı. Ancak gelişen rekabet ortamı şirketleri daha köklü, daha planlanabilir ve denetlenebilir, sonuçları doğrudan gözlemlenebilir, daha uzun vadeli, müşteri sadakatini daha ileri taşıyan, prestij sağlayan pazarlama faaliyetlerine yöneltiyor. Kurumsal pazarlama ve onun en etkin… Okumaya devam et Kurumsal dijital yayıncılık

Marka kimliği geliştirme

Küreselleşme ve gelişen teknolojiyle birlikte kablolu kanallardan internete, cep telefonlarından tabletlere kadar tüketicilere ulaşma yollarında ve piyasaya sunulan yeni ürünlerde önemli bir artış gözleniyor. Böyle bir ortamda rekabetin artması kaçınılmazdır. Bu nedenle firmalar, kendilerine rekabetçi bir avantaj sağlayabilmek için gittikçe artan bir şekilde, sadece öz ürün ve hizmet değil deneysel, duygusal ve estetik faydalar sunma… Okumaya devam et Marka kimliği geliştirme

Gelecek internette

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2012 yılı Ağustos ayında gerçekleştirilen Hane halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması sonuçlarına göre Türkiye genelinde hanelerin yüzde 47.2’si internet erişim imkânına sahip. Bilgisayar ve internet kullanımı artmaya devam ediyor: 16-74 yaş grubundaki bireylerde bilgisayar ve internet kullanım oranları sırasıyla yüzde 48.7 ve yüzde 47.4. İnternet kullanan bireylerin yüzde 88.5’i bu hizmeti… Okumaya devam et Gelecek internette